קורס הוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה

הקורס ייפתח עם מילוי המכסה הנדרשת לקיומו.

הקורס מיועד למורי נהיגה המעוניינים להוסיף סוג הוראה ברשיונם.
מתאים לכל דרגות ההוראה (כמו משא קל, משא כבד, אוטובוס, אופנע).

כדי להתקבל לקורס חייב המורה הפניה מאת המפקח על בתי הספר לנהיגה במחוזו.

תוכנית הלימודים: הלימודים ייערכו בימי שני ורביעי משעה 17:30 עד 21:00.
סה"כ 56 שעות עיוניות ולאחר מכן השלמה מעשית של המתודיקה אצל מורה נהיגה בהתאם לסוג הרכב המיועד להוספה.

עלות הלימודים העיוניים: 1700 ₪. הלימוד המעשי יסוכם עם המורה (כל אחד באזור מגוריו).

להרשמה טל' 048314779
את ההפניה ניתן לפקסס לפקס מס' 048666317