רישיון נהיגה לאוטובוס זעיר ציבורי

קבלת רשיון לדרגה D2 מאפשרת נהיגת אוטובוס זעיר ציבורי ופרטי עד משקל 5 טון, הסעת 16 נוסעים מלבד הנהג ועבודה בכל חברות ההסעה. 

משך הקורס 106 שעות אקדמאיות כמפורט להלן:
הנושאים הנלמדים הם:

1.    דיני תעבורה – 24 שעות.
2.    הכרת הרכב –   12 שעות
3.    נהיגה מונעת – 12 שעות
4.    הסעת תלמידים 8 שעות.
5.    הגורם האנושי – 6 שעות.
6.    איכות הסביבה – 4 שעות.
7.    יציבות הרכב/נהיגה מתקדמת- 8 שעות.
8.    מניעת הטרדה מינית – 2 שעות
9.    עזרה ראשונה – 18 שעות
10.    כבוי אש 4 שעות.
11.    זיהוי אמצעי חבלה – 4 שעות
12.    נגישות למוגבלים – 4 שעות.

ב. הקורס נמצא בפיקוח משרד העבודה ועל מנת להתחיל את הלימודים יש לקבל הפניה ממשרד הרישוי. את ההפניה ניתן לקבל לאחר הגשת בקשה למשרד הרישוי הכוללת הוצאת טופס ירוק, ביצוע בדיקת ראיה ואישור רפואי מטעם רופא המשפחה ממלאים טפסים במכללה וממתינים להזמנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. לאחר תהליך זה מקבלים  הפניה ממשרד התחבורה, ללימוד הקורס.

ג. תלמידים המחזיקים כבר בהפניות אלו יתקשרו למכללה בהקדם על מנת להתחיל את הקורס הקרוב.

ד. אלו המעוניינים בקבלת רישיון זה, יוציאו את הטופס הירוק (רשימת אופטיקאים המוציאים טפסים אלו , מופיעה באתר משרד התחבורה באינטרנט, תחת הכותרת רישוי נהיגה בישראל).ייפנו למכללה למילוי הבקשה.

ה. עלות הקורס – 2600 ₪ ועם המבחן המעשי 3500 ₪