קורס לרישיון נהיגה לאוטובוס – דרגה D

הלימודים העיוניים לקבלת אישוי האוטובוס (דרגה D) הכוללים 154 שעות עיוניות כאשר בתום הלימודים ייערכו שתי בחינות – אחת בדיני תעבורה והשניה בהכרת הרכב.
התלמידים ייקבלו תעודת גמר מטעם משרד העבודה (המכללה מפוקחת ע"י משרד עבודה).

עלות הקורס העיוני 3500 ₪. הסכום אינו כולל אגרות למשרד התחבורה תמורת המבחן העיוני בסך 64 ₪,תמורת המבחן המעשי בנהיגה 139 ₪, והן תמורת המבחן בהכרת הרכב למשרד הכלכלה 143 ₪.

תלמידים ללא הפניה חייבים לבצע את הדברים הבאים:

  1. לגשת לאופטיקאי מורשה להוצאת בקשה לרישיון נהיגה – רשימת מורשים מופיעה באתר משרד התחבורה באינטרנט. הגיע עם תעודת זהות ולהוציא טופס בקשה ממוחשב לרישיון בדרגה המבוקשת.
  2. לבצע בדיקת ראיה.
  3. להחתים את רופא המשפחה על הטופס האמור.
  4. להמציא אישור על סיום 8 שנות לימוד.
  5. להתקשר למכללה כדי לחתום על מספר טפסים, ולהגיש באמצעות המכללה את החומר למשרד הרישויץ
  6. המבקש ייקבל הזמנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יעבור את מבדקי המכון ויקבל הפניה ללימודים.

 

הנושאים הנלמדים הם:

1.דיני תעבורה

2. נהיגה נכונה

3. שירות לנוסעים בעלי מוגבלויות

4. הסעת תלמידים

5. אנגלית

6. כבוי אש

7. יחסי אנוש

8. בטחון טרור וחבלה

9. הגורם האנושי

10. עזרה ראשונה

11. נהיגה מונעת

12.סיור מודרך במוסך.

במשך הלימודים ייערך מבחן עיוני בדיני תעבורה של משרד התחבורה, באמצעות הזכיין, ובסיום מבחן בהכרת הרכב מטעם משרד הכלכלה. ליתר נושאי הלימוד ייערכו מבחנים פנימיים תוך תקופת הלימודים.

עם קבלת התעודה בסיום ממבקשים רישיון נהיגה לאוטובוס יישלחו למורה הנהיגה ויעמדו במבחן מעשי. אלו המבקשים רישיון למונית יישלחו למורה נהיגה ויבחנו בנהיגת מונית של 10 מקומות.

המחזיקים בהפניות מטעם משרד התחבורה יתקשרו בהקדם למשרד המכללה כדי להירשם לקורס הקרוב ויקבלו פרטים משלימים.

אלו שמעוניינים ברישיון זה יתקשרו למכללה כדי לקבל פרטים על תהליך הקבלה ללימודים.

ניתן לקבל הצעה ללימוד עיוני ומעשי כולל לאוטובוס וגם למונית