קורס בוחני נהיגה – ההרשמה בעיצומה

עקב ביקוש לבוחני רישוי לנהיגה נפתחת הרשמה לקורס ייעודי זה.
הקורס מיועד למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה ומורי נהיגה.

התנאים הנדרשים:

  • הוצאת טופס רשל/18, בדיקת ראיה, ואישור רופא המשפחה
  • אישור על 12 שנות לימוד
  • מסירת המסמכים למפקח המחוזי על בתי ספר לנהיגה
  • קתלת הפנייה
  • מורי נהיגה (שאינם מנהלים מקצועיים), יעברו מבדק התאמה במכון אדם מילוא
  • כאלו שאינם מורי נהיגה, יכולים להתחיל בהליך הקבלה אך הקורס ארוך יותר, המעוניינים ביותר פרטים יפנו למכללה בטלפון 048314779

מערכת הלימודים המקוצרת מורכבת מהנושאים הבאים:

1.    ריענון דיני התעבורה ונוהלי הרישוי  – 24 שעות
2.    תבחינים מול מטרות למידה           –  20 שעות
3.    תורת מבחני הנהיגה                    –   12 שעות
4.    תורת מבחני הנהיגה המעשיים      –    28 שעות בתאום עם המורה.
5.    היבטים פסיכולוגיים במבחנים       –     24 שעות
6.    התנהגות הבוחן ואתיקה מקצועית  –     20 שעות
7.    הטרדה מינית                             –     12 שעות
סה"כ  112 שעות עיוניות    ו – 28 מעשיות

בסיום הקורס יקבלו המורים תעודת בוחן (בתחילת העבודה כבוחן יש לעבור 90 שאות חונכות).
מערכת הלימודים למבקשים שאינם מורי נהיגה כוללת 550 שעות עיוניות ועוד 72 שעות מעשיות.

עלויות

עלות הקורס המקוצר – 3700 ₪ בתוספת מע"מ.
אלו שכבר מחזיקים בהפניות (ניתן לשלוח לפקס 048666317), אלו הנמצאים בהליך הבקשה, או ממתינים לתשובה מאדם מילוא, יכולים להתקשר לטלפון 048314779.
לבצע הרשמה ראשונית, לקבל פרטים מעודכנים הלימודים יחלו בהקדם ויסתיימו לפני תחילת עבודת הזכיין שיפעיל בהפרטה את מבחני הנהיגה המעשיים.