קורס מורה נהיגה

הקורס למורי נהיגה  הינו גולת הכותרת של לימודי המכללה. כל הידע והניסיון שיש לנו כמורים ותיקים לנהיגה בא לידי ביטוי בבניית קורס זה וניהולו. הרעיון לתת מענה יעיל ומתאים למבקשים ללמוד מקצוע זה.

טובי המורים  בכל נושא ונושא לוקחים חלק בהעברת נושאי הלימוד, המרכיבים את התוכנית כולה.

הקורס מחולק למעשה לשני חלקים :

 1. עיוני
 2. מעשי

נתחיל עם הפעולות הראשוניות המתבקשות לפני תחילת הקורס.

תנאי הסף:

 1. גיל מינימלי – 21 שנים
 2. תושב ישראל
 3. בוגר 12 שנות לימוד(יש להציג תעודה מקורית).
 4. הוצאת טופס בקשה. – אצל אופטיקאי (ישנן שתי תחנות בחיפה –זיגי שאול בלב המפרץ ו- opticlub ברח' הנביאים 2).
 5. חתימת מצב  הבריאות אצל רופא המשפחה. והצהרת בריאות.
 6. בדיקת ראיה של אופטומטריסט מורשה, או רופא עיניים.
 7. היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 8. בעל רישיון נהיגה מדרגה B  0רכב פרטי ודו שימושי) לפחות.
 9. מבדקי התאמה מטעם משרד הרישוי. (פרטים על מבחני ההתאמה במכללה).

לאחר מעבר שלב זה. ייערך מבחן נהיגה מעשי להוכחת כושר נהיגתך, מטעם משרד הרישוי .( תפנה למכללה לקבלת הנחיות למבחן זה)
עם סיום פעולות אלו תקבל הפניה אלינו למכללה להזכירך טל' 048314779 ואנו נכשיר אותך להיות בהקדם מורה נהיגה בישראל.

תוכנית הלימודים

חלק א' : תורת המקצוע

מס'

הנושא

שע' עיוני

שעות

מעשי

ס"ה

1

דיני תעבורה

72

 

 

2

נוהלי רישוי

20

 

 

3

הגורם האנושי בנהיגה

32

 

 

4

נהיגה נכונה

24

15

 

5

נהיגה מונעת

12

 

 

6

הנדסת תנועה

24

 

 

7

יציבות הרכב בתנועה

8

 

 

8

הכרת הרכב

48

 

 

9

לימוד עיוני משולב

24

 

 

10

מתודיקה עיונית

76

 

 

11

מתודיקה מעשית

 

60

 

 

 

330

75

415

 

חלק ב' : מקצועות תשתית

מס'

הנושא

שעות עיוני

 

 

1

פיזיקה / התנהגות הרכב

32

 

 

 

מבוא לפסיכולוגיה

48

 

 

 

דידקטיקה

52

 

 

 

תורת המבחנים

20

 

 

 

אתיקה מקצועית/הטרדה מינית

8

 

 

 

 

 

 

 

 

ס"ה

160

 

160

 

 

חלק ג' :

            כישורי עבודה ומקצועות תומכים.

 

מס'

הנושא

שעות עיוני

 

 

1

יישומי מחשב

24

 

 

2

תקשורת בין אישית

24

 

 

3

לקויות למידה

20

 

 

4

נגישות למוגבלים

4

 

 

5

תכתובת מנהלית

12

 

 

6

עזרה ראשונה

18

 

 

7

כבוי אש

4

 

 

 

 

106

 

106