מנהלים מקצועיים לבתי ספר לנהיגה

מורה לנהיגה המעוניין לשדרג את מקצועיותו ומעמדו בענף  ימשיך לקרוא דף זה .

מטרת התוכנית: להכשיר את מורה הנהיגה בעל ותק של שלוש שנים במקצוע , למלא את התפקידים המוגדרים בתקנות התעבורה לניהול מקצועי של בית ספר לנהיגה. שהם:

  1. לפקח מקצועית על מורי הנהיגה בבית הספר ולוודא כי הם פועלים על פי הוראות פקודת התעבורה ,התקנות  והנוהלים , בלימוד הנהגים החדשים.
  2. לפקח על תקינות הרכבים המשמשים להוראה בבית הספר וכשרותם.
  3. לפקח על שיטות ההוראה בהתאם לתוכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי.
  4. לבצע את המבדקים הפנימיים בבית הספר.

תנאים מקדימים: תושב ישראל ,בוגר 12 שנות לימוד (יש להציג תעודה מקורית), מעבר בדיקה רפואית בהצלחה, מעבר בדיקת ראיה, היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה, וותק מוכח של 3 שנים בהוראת נהיגה, אושר ע"י ועדת בוחנים.           0הועדה מורכבת מנציגי משרד הרישוי, משרד התמ"ת וארגון המורים הארצי).

הפניה למכללה: עמדת בתאים מקדימים אלו, פנה למשרד המפקח על בתי הספר לנהיגה במחוזך (בצפון-רונן אברמוב) והחל את התהליך שבסופו תקבל הפניה לכללה כדי להתחיל בלימודים והם:

תוכנית הלימודים– ס"ה 300 שעות לימודים עיוניים.

חלק א':- תורת המקצוע

דיני תעבורה

36

נהלי רישוי

16

יציבות הרכב בתנועה20

20

בטיחות אקטיבית ופסיבית

12

 

חלק ב' – ארגון וניהול

מבנה ונהלי עבודה במשרד התחבורה

12

הדרכת עובדים

40

סוגיות נבחרות בניהול והדרכת עובדים

12

חשבונאות ומיסוי

16

חוקים ודיני עבודה

8

תקשורת תוך אישית ובין אישית

24

שיפור השרות ללקוח

12

יסודות ויישומי המחשב בבי"ס לנהיגה

36

סטטיסטיקה תיאורית

12

חזרות ובחינות פנימיות

8

 

חלק ג' :-דידקטיקה

הערכת מבחני נהיגה

24

סוגיות נבחרות במתודיקה

12

סך  הכל

300 שעות