אוטובוס זעיר פרטי

ב – יום ראשון 12 ליולי  2015 ייפתח קורס לנהגי אוטובוס זעיר פרטי D3 . במסגרת הקורס ניתן להוסיף לבעלי רישיון נהיגה לאוטובוס ומונית (D ו D1 ) הסעת תלמידים על פי תקנה 84 (לאלו שרישיונם הוצא לפני 1996). נא להירשם בהקדם, מספר בטל' 048314779 או לנייד  0523701379 או למייל c346500ro@013net.net הקורס ייערך במתכונת מזורזת תוך תשעה ימי לימודים החל מ- 08:30 בבוקר ועד 15:30 אחה"צ. בסופו תערך בחינת הסיום המסכמת מטעם משרד הכלכלה, המפקח על הקורס. המסיימים ייקבלו הפניה למורה הנהיגה כדי לבצע את המבחן המעשי לקבלת רישיון הנהיגה. העלות – 2500 ₪ . (בתוספת אגרות למשרד הרישוי, ומשרד הכלכלה המסתכמות ב 284 ₪ ). היכונו לפתיחת קורס לנהגי אוטובוס זעיר ציבורי המקנה למסימיו רישיון נהיגה מסוג D2   שאלות למבחן אוטובוס זעיר . 1. הגדר "אוטובוס" 2. מה מספר הנוסעים המותר ברכב מסחרי אחוד שמשקלו מעל 3500 ק"ג? 3. האם מותר בחניה להתניע אוטובוס לפני עליית הנוסעים? 4. מהי המהירות המירבית המותרת לאוטובוס זעיר בדרך שאינה עירונית? 5.האם מותר למלא דלק כאשר באוטובוס נמצאים הנוסעים? 6. האם ניתן למלא דלק כאשר המנוע פועל? 7. כמה מערכות בלמי שירות חייב אוטובוס שמשקלו הכולל עד 7999 ק"ג? מי חייב להחזיק אצלו משקפיים רזרביות בשעת נהיגה? 9. איזה אוטובוס חייב במנעול בטחון? 10.לאיזה סוגי רכב אסור לחצות מפגש מסילת ברזל אם הדרך לפני המפגש אינה סלולה לפחות במרחק של 20 מטר? 11.החל מיזו שנת ייצור חייב אוטובוס זעיר נקודות עיגון לחגורות בטיחות? 12.האם אוטובוס זעיר רשאי לעקוף רכב עוקף? 13.לצורך העקיפה האם יש לקחת במניין הנתיבים גם את הנתיב הציבורי? 14.האם רשאי נהג מונית ואוטובוס שניתן לגביהם רישיון סיור להסיעם כאשר אינם חגורים? 15.באיזה תנאים אוטובוס יהיה רשאי לפטור מחובת רישום ורישיון רכב? 16.האם חייב להמצא באוטובוס זעיר ארגז עזרה ראשונה? 17. בעל רישיון נהיגה מדרגהD איזה סוגי רכב רשאי לנהוג? 18.האם על נהג אוטובוס פרטי חלה התקנה של שעות מנוחה? 19.בתקופת כמה שעות נהיגה חלה חובת מנוחה שח חצי שעה? 20.האם נהג אוטובוס יכול לנהוג אחרי שתיית פחית אחת של בירה? 21.בהסעת תלמידים חובה לשים שלט "ילדים", היכן? 22.ציין את המקרים בהם חייב נהג רכב לעצור לפני מפגש מסילת ברזל? 23. האם מותר לגבות שכר בעד הנסיעה באוטובוס פרטי? 24.האם לעובר דרך מותר להשתמש באוזניות המחוברות למכשיר המשמיע צלילים? 25איזה רופא מוסמך רשאי לתת אישור רפואי לנהיגה? 26. האם אוטובוס זעיר פרטי חייב באור לנסיעה אחורנית? 27.האם אוטובוס זעיר חייב בשעת הסעת נוסעים בפח אשפה? 28. האם חייב נהג האוטובוס לוודא את תקינותו של הרעב לפני תחילת הנסיעה? 29. האם מותר לעקוף עגלה רתומה לבהמה לפני או בתוך הצומת? 30. האם מותר לאוטובוס זעיר להיות רק עם דלת אחת לעליית וירידת הנוסעים? 31. האם אוטובוס זעיר חייב בזמזם לנסיעה אחורנית? 32. האם רשות הרישוי רשאית לפסול רישיון נהיגה לצמיתות? 33. האם רשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה? 34. מתי אוטובוס נחשב לרכב מיושן? 35 מתי אוטובוס נחשב לרכב אספנות? 36. כיצד מקבלים גלגלי ההנעה של הרכב את תנועתם? 37. מדוע אין להשתמש בכיבוי דלקים במים? 38. כיצד יש לנהוג בעת ערפל וגשם חזק? 39. מהו המרחק האסור בחניה ליד תחנת אוטובוסים? 40. מה המשמעות של קו מלבנים בצבע לבן? (תמרור 808)  על כל השאלות תקבל את התשובות וגם מעבר להן בלימודיך בקורס 

 

קורסים והשתלמויות נוספים שיכולים לעניין אותך

השתלמויות שנתיות למורי נהיגה
רישיון הוראה נוסף למורי נהיגה
מנהלים לבתי ספר לנהיגה
קורס נהגי רכב ציבורי
קורס מורה נהיגה
קורס בוחני רישוי לנהיגה
הסעת ילדים לנהגי רכב ציבורי
קורס נהגי אוטובוס זעיר פרטי
קורס נהגי רכב משא כבד